Trek je het aan of stop je het in je broekzak?

In de beschrijving van mijn praktijk vertel ik dat ik coach vanuit een christelijke visie. Dit doe ik omdat ik geloof dat werkelijk herstel van onrust bij God te vinden is. Dit heb ik zelf namelijk zo ervaren. Het geloof betekent veel voor mij. Daarom schrijf ik deze blog over een deel van mijn geloof.

Of je nu wel gelooft of niet….ik hoop dat je toch even verder leest…

Wat betekent het geloof voor jou? Heeft het een belangrijke plaats in het leven van elke dag? Of denk je er zo nu en dan eens aan? Je bid als er iets moeilijk gaat, of misschien wel elke dag voor het eten. Je gaat op zondag naar de kerk, of wellicht niet meer omdat je erop afgeknapt bent…… Voor de rest leef je je leven en heb je het te druk om met je geloof bezig te zijn.

Of heb je het geloof “aan”? Sta je er mee op, draag je het bij je en ga je er weer mee slapen.

Hieraan moest ik denken toen ik de volgende bijbelverzen las:

Kolossenzen 3: 12-14

Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal kleed u in de liefde, dat is de band die u tot volwaakte eenheid maakt.

Als je dit “aan hebt” zien mensen in je omgeving dat. Dan is het geloof niet iets wat zo nu en dan eens voorbij komt maar dan is geloof iets wat je uitleeft. Net als kleren die je aantrekt …zoals het spreekwoord zegt: De kleren maken de man…..Het kledingstuk bepaalt het aanzien van een persoon. Als je de dingen die in de verzen hierboven staan (innig medeleven, goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid, geduld en liefde) aantrekt dan kunnen anderen er niet omheen, je hebt behoorlijk wat aanzien (Hopelijk ervaar je deze kleding niet als knellende kleding maar passen ze goed)

Het geloof wordt dan niet in de broekzak gestopt en zo af en toe tevoorschijn gehaald. Maar het is een constant fantastisch aanzien!

Het is niet een taaie bijbelstudie of geloof vol met verboden en geboden. Helaas heeft het geloof vaak die uitstraling gekregen.  Het is niet gebonden aan een bepaalde kerk. Misschien ben je daar wel op afgeknapt. Het is een vrijheid. De persoon zijn die God bedoeld heeft.

Hoe kan ik ooit zo zijn vraag je je af? Ik denk dat het begint met je hart aan Jezus geven en Zijn Heilige Geest zijn werk te laten doen. Je oude gewoontes uit te trekken en te luisteren naar wat hij je te zeggen heeft.

Ik wil in mijn coachpraktijk graag de liefde van God laten zien. Dit is ook de reden waarom ik mijn opleiding bij TotalBalance heb gevolgd. Liefhebben van God, jezelf en je omgeving zijn terugkerende thema’s in het coachingstraject waarbij je terug in balans komt met God, jezelf en je omgeving. Wil je meer weten over het coachingstraject? Neem vrijblijvend contact met mij op.

De bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling © Nederlands Bijbel Genootschap 2004
Dit bericht is geplaatst in geloof, onrust, Stress, vergeven. Bookmark de permalink.