Tarieven

Om voor iedereen coaching mogelijk te maken hanteert Groei en Bloei Coaching inkomensafhankelijk tarieven. Een sessie duurt ongeveer 60 a 75 minuten minuten.

Onderstaande tabel geeft de standaard tarieven weer per sessie over het jaar 2021

tarieventabel

Een eerste kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend. Bij aanvang van een coachtraject volgt een intakegesprek. Deze wordt gerekend als eerste coachsessie met het tarief dat we bij aanvang van het traject afspreken.

Bovenstaande tarieven gelden voor sessies die vallen binnen een te volgen coachtraject. Het aantal sessies zijn moeilijk van te voren te bepalen. Tijdens het kennismakingsgesprek maken we een globale schatting van het aantal sessies dat nodig zal zijn.

Voor losse coachsessies die buiten een traject vallen geldt een ander tarief. Hier maken we samen afspraken over.

Ben je bezig met de TotalBalance training of heb je net je eigen praktijk opgestart? Kijk hier voor het aanbod voor jou!