Tarieven

Om voor iedereen coaching mogelijk te maken hanteert Groei en Bloei Coaching inkomensafhankelijk tarieven. Een sessie duurt ongeveer 60 a 75 minuten minuten.

Onderstaande tabel geeft de standaard tarieven weer per sessie over het jaar 2024

Een eerste kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend. Bij aanvang van een coachtraject volgt een intakegesprek. Deze wordt gerekend als eerste coachsessie met het tarief dat we bij aanvang van het traject afspreken.

Bovenstaande tarieven gelden voor sessies die vallen binnen een te volgen coachtraject. Het aantal sessies zijn moeilijk van te voren te bepalen. Tijdens het kennismakingsgesprek maken we een globale schatting van het aantal sessies dat nodig zal zijn.