Tarieven

Groei en Bloei Coaching hanteert inkomensafhankelijk tarieven. Een sessie duurt ongeveer 60 a 75 minuten minuten.

Onderstaande tabel geeft de standaard tarieven weer per sessie over het jaar 2021

tarieventabel

Een eerste kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend. Bij aanvang van een coachtraject volgt een intakegesprek. Deze wordt gerekend als eerste coachsessie met het afgesproken tarief.

Bij het eerste gesprek spreken we het tarief af. Dit gaat altijd in overleg. Groei en Bloei Coaching vindt dat iedereen in de gelegenheid moet zijn om te groeien en bloeien. Geld mag hierbij niet in de weg staan. Daarom is er ruimte aan te geven wat voor jou haalbaar is als de kosten voor jou een blokkade vormen. Geef dit gerust aan tijdens de kennismaking. We komen hier samen vast uit. Het is het zeker waard in je groei te investeren en dat doe je zeker met het coachingstraject bij Groei en Bloei.

Bovenstaande tarieven gelden voor sessies die vallen binnen een te volgen coachtraject. Het aantal sessies zijn moeilijk van te voren te bepalen. Tijdens het kennismakingsgesprek maken we een globale schatting van het aantal sessies dat nodig zal zijn.

Voor losse coachsessies die buiten een traject vallen geldt een ander tarief. Hier maken we samen afspraken over.

Ben je bezig met de TotalBalance training of heb je net je eigen praktijk opgestart? Kijk hier voor het aanbod voor jou!