Week van de opvoeding (DEEL 2)- LIEFHEBBEN

Hart…ooit meegegeven om zichtbaar op te hangen

Gisteren plaatste ik een blog met het thema “geloven”. Een andere leidend thema tijdens een coachtraject is liefhebben. Liefhebben gaat zoveel verder dan je in eerste instantie zou denken. Liefhebben betekent hard werken! Zowel in je relatie met je man als in de relatie met je kinderen. In de bijbel staat een mooie beschrijving over wat liefde is. Ook deze tekst lees ik regelmatig aan cliënten voor (omdat tie zo praktisch is)

1 Korintiers 13: 4-7

De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwade niet aan, ze verheugt zicht niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, in alles volhardt ze.

Hoe kunnen we deze tekst lezen in de context van opvoedingen. Een paar voorbeelden:

  • Liefde zorgt ervoor dat je je kinderen genoeg tijd geeft om nieuwe gewoonten aan te leren. Dit vergt oefening en tijd. Blijf rustig als het niet meteen lukt en geef ze genoeg tijd. Dit betekent bijvoorbeeld ook genoeg tijd uittrekken om je klaar te maken voor de nieuwe dag, genoeg tijd nemen om dingen uit te leggen, een kind een aantal minuten van te voren waarschuwen dat jullie zo gaan vertrekken (bij een bezoek ergens waar het lekker aan het spelen is). Het betekent ook: je kind even de tijd geven zijn activiteit af te maken of op zij te leggen omdat het weer even in jouw ritme mee moet. Gun je kind regelmatig omschakeltijd.
  • Liefde is niet jaloers. Geef je kinderen aandacht die hun liefdestank zal vullen. Roepen ze regelmatig dat iets “niet eerlijk” is? Ga eens in gesprek en vraag waar het kind behoefte aan heeft. Een goede boekentip hierbij is: De 5 talen van de liefde van Gary chapman. Ik schreef hier al eerder een blog over. Ieder kind heeft zijn eigen liefdestaal. Een andere taal zal soms niet voldoende zijn. Het ene kind is gevoelig voor positieve woorden en kan prima alleen spelen een ander kind reageert hier veel minder op en heeft bijvoorbeeld meer tijd en aandacht nodig.
  • Liefde is niet grof. Dit betekent dat het belangrijk is te letten op taalgebruik. Hoe komen woorden over? Hoe spreken jij en je man tegen elkaar? Hoe grijp je in als kinderen ruzie maken? Mogen emoties er zijn en hoe geef je hier ruimte voor?
  • Liefde rekent het kwade niet toe: zinnen als ” jij doet ook altijd……” of ” nou doe je het alweer…..” of ” kun je nou nooit eens…..” verwijzen naar andere keren dat het kind de mist in ging. Deze zinnen kun je dus beter niet gebruiken. Beter is om het kind bij je te nemen en te zeggen dat je verdrietig of boos wordt van de woorden die het kind zegt of dat wat hij net deed. Of iets zeggen als: ” Ik zou het zo fijn vinden als….” of ” Wil je je best doen om….” of ” Je zou me zo blij maken als…..” Dit geldt overigens ook in relatie met je man (waarschijnlijk de vader van je kinderen)
  • In alles volhardt ze: is bij de kinderen duidelijk welke normen en waarden voor jou belangrijk zijn? Is dat te zien aan de manier waarop jij aan bepaalde regels vasthoudt? Is dat ook te zien aan het geduld dat je laat zien? Is dat te zien in de gezinscultuur die jij graag binnen je gezin wil opbouwen? Volhard je ook in het liefhebben? Ook als je kind steeds de grenzen opzoekt? Heb je onvoorwaardelijk lief?

Zou jij meer willen leren over liefhebben op deze manier? Zou jij in de opvoeding steviger in je schoenen willen staan om op een liefhebbende manier te kunnen opvoeden? Een coachtraject bij Groei en Bloei Coaching zou weleens het steuntje in de rug kunnen zijn wat jij nodig hebt om dit werkelijkheid te maken! Neem vrijblijvend contact op. Dan vertel ik je er graag meer over.

De bijbeltekst in deze blog is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling © Nederlands Bijbelgenootschap

Dit bericht is geplaatst in geloof, liefde, liefhebben, Opvoeden, relaties met de tags , , , . Bookmark de permalink.