Week van de opvoeding (DEEL 1) GELOOFSOPVOEDING

Terloops zag ik tijdens het rondsnuffelen op internet dat het deze week de week van de opvoeding is. Vandaag is de eerste dag. Laat het nu vandaag net de dag zijn dat ik 14 jaar geleden voor de eerste keer moeder werd! Normaal ben ik niet zo van “de dag van” of ” de week van”….er is tegenwoordig elke dag wel “een dag van”. Maar deze week wil ik toch aangrijpen om er wat aandacht aan te besteden op de website. Het aantal blogs is fors afgenomen het afgelopen jaar. Tijd om weer wat te plaatsen! Deze week plaats ik daarom elke dag een blog die betrekking heeft op opvoeden. Ik coach vrouwen die de balans in hun leven zijn kwijt geraakt of ergens een worsteling mee hebben die hun vrouw-zijn raakt. Vaak zijn dit vrouwen die ook moeder zijn, of in de toekomst willen worden. Deze week wil ik elke werkdag een blog plaatsen rond de 5 thema’s die in de TotalBalancemethode, die ik als leidraad gebruik bij een coachtraject, leidend zijn. Ik begin met het thema GELOVEN (in de werkmap ook het eerste thema waar bij stilgestaan wordt en die als rode draad door het hele coachtraject loopt)

Ik wil beginnen met een tekst uit Deuteronomium

Deuteronomium 6:6-9

Hou de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad.

Jij en al de rollen die je vervuld

Een van mijn favoriete bijbelteksten is dit. Het geloof is voor mij erg belangrijk en niet iets dat alleen op zondag zichtbaar is omdat ik naar de kerk ga. Ook de andere dagen is het geloof belangrijk bij mij. Ik merk dat de cliënten die nu op mijn pad komen dit zelfde verlangen hebben. Het geloof is verweven met het hele leven en daar willen ze graag uiting aan geven en stap voor stap leren het geloof steeds praktischer te maken. Het TotalBalance coachtraject is een uitermate geschikte manier om dit te doen. Vrouw-zijn staat niet op zichzelf. Je bent echtgenote, werkneemster, moeder, dochter, vriendin, etc. Elke keer weer is het een uitdaging om de balans goed te houden tussen God, jezelf en je naaste. Activiteiten en een overvolle agenda kunnen ervoor zorgen dat je tijd met God op de achtergrond raakt. De zorg voor anderen kan er voor zorgen dat je jezelf helemaal kwijt raakt en geven-ontvangen niet meer in evenwicht zijn. Je zorgen over deze balans , of vermoeidheid kunnen ervoor zorgen dat de relatie met anderen niet lekker loopt. Alles is met elkaar verweven en daarom is het zo goed om te kijken naar het complete plaatje. Even op afstand gaan staan en kijken hoe je je even nu leeft. Welke plaats krijgt het geloof daarin?

Welke plaats krijgt de geloofsopvoeding?

Hoe geef jij het geloof een plek in je gezin? Ga je naar de kerk? Leef je het je kinderen voor? Praat je met je kinderen over onderwerpen die hen bezig houden? Probeer je daarbij ook te zoeken naar wat de bijbel erover zegt? Let je bijvoorbeeld op de manier waarop je als gezin tegen elkaar praat? Tijdens een coachsessie mocht ik laatst allerlei teksten uit spreuken meegeven met de uitdaging erbij om deze in het gezin te lezen en met elkaar de uitdaging aan te gaan om regelmatig even je mond te houden als de emoties hoog oplopen en je van jezelf weet dat je in de verdediging gaat op een manier die niet meer vriendelijk is. Er op een later moment op terug komen als de sfeer weer wat rustiger is, is dan beter. Ik heb iets tastbaars meegegeven om op te hangen en mee aan de slag te gaan zodat het langzaam kan gaan beklijven.

Praten jullie met elkaar over dingen die op tv te zien zijn? Bouwen de programma’s die je kijkt je op of is het vermaak waar je eigenlijk, als je heel eerlijk bent, niet echt vrolijk van wordt. Durf je hier keuzes in te maken?

Bid je voor je kinderen of met je kinderen als je merkt dat ze niet lekker in hun vel zitten of te maken hebben met een moeilijke situatie. Durven ze dit ook zelf te doen? Je mag het ze voorleven! Het zal ze sterk maken.

Hoe maak jij je geloof zichtbaar voor je kinderen? Denk je hier wel eens over na? Of vind je dat een lastig thema? Je kunt als ouder op zoveel manieren op een praktische manier het geloof voorleven! In de bijbeltekst bij deze blog worden de geboden genoemd. Geboden hebben misschien een wat negatieve associatie.  God heeft het beste met ons voor en is heel praktisch in wat hij meegeeft als richtlijn hoe te leven. In Zijn woord vinden we geboden over wat te eten, hoe om te gaan met andere mensen, hoe om te gaan met wat we zien, hoe we kunnen genieten, hoe we onze mond op een goede manier kunnen gebruiken, hoe om te gaan met spullen, etc…kortom een handboek voor alles wat we in ons leven tegenkomen. God zegt dat als je zijn richtlijnen opvolgt je rust zult vinden.

Als de geboden die in het oude testament beschreven worden, worden in het nieuwe testament samengevat in: Heb God lief boven alles, en je naaste als jezelf! Liefhebben is ook een van de leidende thema’s tijdens een coachtraject. Daar gaat de blog morgen over.

Dit en meer krijgt een plaats in een coachtraject bij Groei en Bloei Coaching. Mocht bovenstaande een van jouw worstelingen zijn en wil je er nu eindelijk eens mee aan de slag gaan! Neem contact op voor een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek. Groei en Bloei Coaching is christelijke coaching waarbij geloof en Gods Woord een belangrijke en bijzondere plaats innemen verweven in alle praktische handreikingen. 

De bijbelteksten in de blog zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling © Nederlands Bijbelgenootschap 2004

Dit bericht is geplaatst in balans, geloof, Opvoeden, relaties, Vrouw zijn met de tags , . Bookmark de permalink.