De kunst van het liefhebben: Hoe kun je liefhebben zonder dat je er zelf aan onderdoor gaat?

In mijn vorige blog schreef ik over liefhebben. Wat kan dat soms knap lastig zijn! Er komt soms zoveel op ons af en anderen kunnen soms zo’n beroep op je doen dat je alles zou willen doen behalve liefde tonen. Wat zegt de bijbel over liefhebben en wat betekent dat voor ons? Moeten we ons zelf daar helemaal voor wegcijferen en alleen maar aan die ander denken? In deze blog wil ik graag 2 bijbelteksten nader belichten:

  1. Het grootste gebod:

Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Het tweede daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.

(Matheus 22:37-39, De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.)

God liefhebben met hart, ziel en verstand. Dit betekent dat je gevoel, je gedachten en jehele zijn erbij betrokken zijn. Dit is het eerste gebod. Het tweede gebod is er aan gelijk. Het ene gebod staat dus niet boven het andere gebod en is niet belangrijker. Beiden zijn belangrijk.  Net zo goed als je God liefhebt, behoor je ook jezelf en je naaste lief te hebben. Heb jij God lief? Waar is dat aan te merken? Neem jij weleens tijd om stil te worden en tijd met God door te brengen of ren je je rot om je met het tweede gebod bezig te zijn. Je gaat naar je werk, zorgt voor je kinderen, doet je best een goede vrouw voor je man te zijn, spreekt af met vriendinnen, probeert zoveel mogelijk bij te houden op Facebook wat je vrienden doen  (en je laat even weten dat ze belangrijk zijn door op like te klikken), je doet allerlei hand en span diensten als vrijwilliger in de kerk, of op de school van je kinderen. Tussendoor plof je op de bank om tv te kijken. En zo vul je je dag. Oh ja….je zorgt ook elke dag dat je nog even bid. Hoeveel aandacht heb je bij dat laatste? Is dat even snel tussendoor of met aandacht?

Vorige week sprak Tonneke Bijker tijdens een vrouwenochtend in Eindhoven. De volgende uitspraak is van haar:

De duivel doet zijn best ons rondjes te laten rennen rond de bron. Maar hij doet er alles aan om te voorkomen dat we gaan drinken.

Ik vond die uitspraak treffend. Het is iets waar ik me 2 jaar geleden bewust van geworden ben. Altijd maar weer doorgaan, voor God uitrennen. Te weinig tijd nemen om tot rust te komen. Om stil te staan en zo weer nieuwe input te krijgen om het tweede gebod goed uit te kunnen voeren. Het lukt namelijk niet om je naaste lief te hebben zoals God dat bedoeld heeft als je moe en uitgeput bent. Tenminste….als ik moe ben merk ik dat ik sneller geïrriteerd ben, sneller boos wordt, minder kan verdragen. Dan is alles wat hierna beschreven staat heel moeilijk uit te voeren.

2. Uitleg over de liefde

Liefde is: geduldig en vriendelijk zijn

Liefde is: niet jaloers zijn, niet vertellen hoe goed je bent, jezelf niet belangrijker vinden dan een ander.

Liefde is: een ander niet beledigen, niet alleen aan jezelf denken, geen ruzie maken en geen wraak willen nemen

Liefde is: blij worden van het goede en een hekel hebben aan het kwaad

Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt. Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen. Door de liefde blijf je altijd volhouden.

(1 Kor 13:4-7 deze bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014)

Ik begon met: ‘moeten we dan alles maar over ons heen laten komen, onszelf wegcijferen en altijd maar aan de ander denken?’ Ik denk dat dat een verkeerd signaal is dat soms afgegeven wordt. Ik lees dat er staat: niet alleen aan jezelf denken. Dit betekent dat het in evenwicht is. Ruimte voor de ander en ruimte voor jou. Dit lees ik ook in het woordje verdragen. Verdragen betekent niet meteen dat je het eens moet zijn met de ander. Het zegt wel iets over hoe jij met een situatie omgaat. Door hoe de liefde beschreven wordt in de tekst hierboven wordt ook duidelijk dat liefhebben best eens lastig kan zijn. Echte liefde is nodig om vol te kunnen houden, om te geloven en vertrouwen dat iets goed komt. In de wirwar van omstandigheden kan dat weleens uit het zicht verdwijnen. Sommige omstandigheden kunnen een uitzichtloze situatie lijken.

In de coachpraktijk ga ik juist op zoek naar dat stukje. Wat maakt dat een situatie zo uitzichtloos lijkt? Wat zorgt ervoor dat je het gevoel hebt dat je alleen maar een het geven bent en zo weinig terug lijkt te ontvangen? Hoe krijg je dat weer in balans? Een zoektocht naar balans in je leven met God, jezelf en je omgeving.

Verlang jij daar naar? Ben je al lang aan het worstelen en zou je nu weleens willen doorpakken om die neerwaartse spiraal te doorbreken. Een nieuwe bron van energie aanboren om weer op te kunnen staan en werkelijk God, jezelf en je omgeving lief te hebben op een manier die niet uitputtend is?

Neem contact op voor een gratis kennismakinggesprek om te ontdekken of een coachtraject bij Groei en Bloei Coaching iets voor je is!

Dit bericht is geplaatst in geloof, liefde, liefhebben met de tags , . Bookmark de permalink.